Vem betalar din lön om du blir långvarigt sjuk?

En sjuklöneförsäkring ersätter det inkomstbortfall du kan få vid långvarig arbetsoförmåga.

 

När du bott utomlands i mer än 365 dagar skrivs du automatiskt ut från Försäkringskassan och har inget skydd i händelse av långvarig sjukskrivning på grund av sjukdom eller olycka. Vet du hur länge din arbetsgivare betalar din lön när du blir långvarigt sjuk?

 

Vi kan erbjuda en försäkring som:

- Ersätter 70 % av årsinkomsten

- Ersättning från 25 % sjukskrivning

- Varar så länge sjukdomen består

- Gäller fram till 65 års ålder

- Kan flyttas med om du byter land eller arbetsgivare

 

Tellus är en av få aktörer som kan erbjuda en sjuklöneförsäkring med riktigt bra villkor, vill du veta mer?

Skicka gärna ett e-mail med ålder, årsinkomst och vilket land du bor i till info@tellusforsakring.se så återkommer vi med mer information.
 

 
"Insurance Coverage
 by Tellus - The right Coverage, Security and Safety"
 

 

Våra öppentider är vardagar mellan klockan 8-16.00 kontakta oss gärna via e-mail eller på telefonnummer (+46) 31-779 08 30


Tellus har specialiserat sig på försäkringslösningar för personer som arbetar och bor utanför EES-området.

För dig som flyttar hem till Sverige eller inom Europa kan vår samarbetspartner hjälpa dig med försäkringslösningar.

 

 

 


Viktig information om begränsade öppentider tillsvidare

 

På grund av privata angelägenheter har vi en mycket hög arbetsbelastning på Tellus. Detta innebär att vi tillsvidare kommer försöker vara tillgängliga per telefon så gott det går mellan klockan 08.00-16.00. Du kan alltid kontakta oss på info@tellusforsakring.se där du kan skriva om du vill bli uppringd och på vilket telefonnummer.

 

Vi ber er vänligen ha förståelse för detta så ska vi göra så gott vi kan för att besvara era frågor och önskemål.  

 

 

Professionell hjälp för företag med utlandsanställda


I dagens affärsvärld, som i en ökande takt blir mer och mer internationell, är behovet av att ha personal på plats i fjärran länder, liksom att ha personal med internationell erfarenhet livsviktig. 

Anställda har också fått en ökad medvetenhet om vilka förmåner och villkor som de kan kräva och enbart det faktum att man fått en utlandsplacering är inte längre tillräckligt. Dessutom har arbetsgivaren ett stort ansvar om den anställde och den medföljande familjen inte är skyddade på ett fullgott sätt.

Tellus Försäkringsrådgivning erbjuder kostnadseffektiva och riskminimerande tjänster som kan hjälpa dig och ditt företag i arbetet med era utlandsanställda (expatriater). 

Kontakta oss för möte eller se på vår hemsida om vi snart befinner oss på en plats där ni har företag eller utlandsanställda som behöver hjälp.

 


Rätt försäkringsskydd för privatpersoner
 - Behöver du komplettera det skydd du har?

 

 

Tellus Försäkringsrådgivning är experter på försäkringsskydd för personer som bor och arbetar utanför sitt hemland. 

 

Vi har mångårig erfarenhet av att skapa försäkringspaket bestående av pension, sjuklön, läkekostnadsförsäkring och familjepension. Allt anpassat efter dig och din familjs situation och de förutsättningar som vi får av er. Alternativt om du och din familj redan har ett visst försäkringsskydd genom det företag du är anställd av kan vi utvärdera detta försäkringsskydd och föreslå lämpliga kompletteringar.

 

Kontakta oss om du vill ha rådgivning eller hjälp med ditt försäkringsskydd. 

 


 

 

 


Är du gravid och ska ut och resa?

 


 

På grund av hög arbetsbelastning kommer vi inte kunna erbjuda gravidförsäkring genom Tellus just nu.

 

Du kan istället direkt ta kontakt med försäkringsbolaget

ihi.com

 

Där finner du mer information om rejseforsikring, reseförsäkring som har ett utökat gravidskydd fram till vecka 36.

 

 

 

Tipsa Tellus var vi ska åka nästa gång

Tellus besöker med jämna mellanrum olika platser i världen för att hålla seminarier där vi diskuterar vilka försäkringsskydd som behövs som utsänd expat, familj eller lokalanställd. I samband med seminarierna tar vi emot privata möten med den enskilda individen/  företaget.

Kontakta oss gärna om du har tips på var vi ska åka nästa gång
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012, Tellus Försäkringsrådgivning AB, Mikael Börjesson

Tellus Försäkringsrådgivning AB
Regnbågsgatan 8A
SE-417 55 Göteborg
SWEDEN

Telephone: +46-(0)31-779 0830
Fax: +46-(0)31-779 0680
E-mail: info@tellusforsakring.se
website: www.tellusforsakring.se